Història

La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona es constituí el 18 de gener de 1764 com a societat literària privada sota el nom de Conferencia Physycomatemática Experimental i, en virtut de la "Real Cédula" del 17 de desembre de 1765, passà a Real Conferencia Física com a cos públic consultiu del Rei per als assumptes del Principat de Catalunya. Per efecte de la "Real Cédula" del 14 d'octubre de 1770 canviaria el seu títol pel de Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona fins que la "Real Orden" del 7 de desembre de 1887 determinà el nom actual.

Té la seva seu a Barcelona, al núm. 115 de la Rambla, en l'edifici obra de l'arquitecte Josep Domènech i Estapà, inaugurat l'any 1894. Forma part del patrimoni de l'Acadèmia l'Observatori Fabra, obra també de J. Domènech i Estapà, gràcies a una donació econòmica d'en Camil Fabra i Fontanills, Marquès d'Alella. L'Observatori ha funcionat sense interrupció des de la seva inauguració el 1904. Completen el patrimoni de l'Acadèmia la Biblioteca, l'Arxiu, la col·lecció de rellotges, l'equipament funcional astronòmic, meteorològic, sismològic i de rellotgeria així com també la instal·lació sismològica de Fontmartina al Montseny, en un terreny de l'Excma. Diputació Provincial de Barcelona. El Telescopi Fabra-ROA al Montsec (TFRM) és un projecte conjunt entre la Reial Acadèmia de Ciències i Arts (Observatori Fabra) i el "Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando" (Cadis).

L'Arxiu i la Biblioteca de l'Acadèmia comprenen un fons documental de quasi tres segles de gran valor històric. La Biblioteca, amb més de cent mil volums, és una de les més importants de l'Estat en fons científics de la segona meitat del segle XVIII.

"250 anys interaccionant amb la societat" (1764-2014)

"Amb dos segles i mig de vida, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona treballa per a la divulgació dels coneixements científics i tecnològics a la ciutat"

Powered by Joomla! ©