L’Acadèmia i la fotografia

De vegades es diu que en tots els progressos que hi ha hagut a casa nostra els darrers 250 anys hi ha estat implicada la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), ja com a institució o a través d’algun acadèmic. Exemples ben coneguts han estat la telegrafia, l’enllumenat públic per gas, la liqüefacció de l’aire i, especialment pel que seguirà, la primera imatge daguerreotípica. Però menys conegut és el paper que va tenir la RACAB en la promoció de la fotografia en colors, les anomenades plaques autocromes que permetien una imatge en color en una sola instantània

Una vegada establerta la fotografia en blanc i negre, ja fos per mitjà d’afeccionats o de diversos fotògrafs professionals (alguns dels quals durant molts anys van tenir el seu estudi en els baixos de la seu de la RACAB a la Rambla), quedava poder obtenir imatges en colors. Això és el que van aconseguir els germans Lumière, que van patentar les plaques autocromes l’any 1903, unes plaques que es van comercialitzar el 1907 i que van ser el sistema que es va fer servir fins als anys trenta amb l’arribada del Kodachrome.

Les plaques autocromes Lumière eren inicialment plaques de vidre amb una pel·lícula en blanc i negre sobre les quals es dipositaven petits grans de midó, generalment de patata, tintats dels colors primaris blau, verd i vermell. Aquests grans filtraven els colors de manera que després del processament, en observar amb llum blanca, produïen una imatge en color.

A la Junta General de la RACAB del 20 de novembre del mateix any 1907, l’acadèmic Eduard Alcobé va mostrar unes precioses fotografies en colors obtingudes amb plaques autocromes Lumière que els doctors Esteve Terrades i Ramon Jardí, que aviat esdevindrien membres numeraris de l’Acadèmia, havien processat en el Gabinet de Física de la Universitat de Barcelona. L’acadèmic Alcobé va manifestar el seu convenciment de la “importancia y porvenir de este nuevo horizonte que presenta la fotografía moderna” segons consta a l’acta de la sessió.

Un parell de sessions més tard, a la junta del 30 de gener, el mateix Alcobé, en el seu treball de torn, va exposar diverses experiències realitzades amb plaques autocromes Lumière a l’esmentat Gabinet de Física mostrant l’estructura de les plaques i en va projectar imatges microscòpiques. Per exposar les experiències dutes a terme, va presentar fotocromies d’espectres lluminosos, d’objectes il·luminats amb llum monocromàtica, de fruits i de flors, entre altres objectes, i en cada cas va exposar les característiques dels experiments i les conclusions que els colors s’obtenen amb més fidelitat quan són més complexos i menys ben definits, i que els colors purs, especialment el groc i el blau, realment no són fotografiables pel mètode Lumière.

Després de més detalls sobre les imatges obtingudes i també de les aconseguides amb raigs X i amb material radioactiu, va exposar els avantatges del nou procediment que va anomenar “autofotocròmic”. Finalment va exposar les capacitats del nou invent, per exemple, en el món de l’art.


Ramon Pascual

Ex-President de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB)

 
Powered by Joomla! ©