Les acadèmiques i els acadèmics opinen

EXOPLANETES I EL PREMI CIUTAT DE BARCELONA

Durant molt de temps els únics planetes coneguts eren els del nostre Sistema Solar. Gràcies a la seva proximitat s’han pogut estudiar amb força detall i començar a conèixer-ne de manera raonablement satisfactòria, tot i que millorable, l'estructura i l'evolució. Quedaven, però, una sèrie de qüestions bàsiques que no es podien respondre. La primera, és el nostre Sol l'única estrella que té planetes? El principi copernicà ens diu que no. Si hi ha altres sistemes planetaris, són com el nostre? El principi copernicà ens diu que sí, però en tots dos casos no deixa d’ésser res més que un principi bàsic que ens permet extrapolar a la resta de l’Univers els coneixements adquirits en els nostres laboratoris.

Powered by Joomla! ©