Junta Directiva

L'Acadèmia és regida per la Junta Directiva (també anomenada Comissió General Directiva) que està formada pel President, el Vicepresident, el Secretari General, el Vicesecretari General, el Tresorer, el Comptador, els Directors de les Seccions i el Director de l'Observatori Fabra.


Junta Directiva

President: Excm. Sr. Jordi ISERN i VILABOY
Vicepresident: Excm. Sr. Gerard GÓMEZ i MUNTANÉ
Secretari General:xcm. Sr. Enric CANADELL i CASANOVA
Vicesecretari General:Excm. Sr. Javier MARTÍN-VIDE
Tresorera: Excma. Sra. Montserrat TORNÉ i ESCASANY
Comptadora: Excma. Sra. Martine BOSMAN
Conservador: Excm. Sr. Ramon PASCUAL DE SANS
Bibliotecària: Excma. Sra. Mercè DURFORT i COLL (1943-2022)

Directors de secció

Secció 1a. Matemàtiques i Astronomia: Excm. Sr. Vicenç NAVARRO i AZNAR
Secció 2a. Física: Excm. Sr. Xavier OBRADORS i BERENGUER
Secció 3a. Química: Excm. Sr. Josep FONT i CIERCO
Secció 4a. Ciències de la Terra: Excm. Sr. Miquel CANALS i ARTIGAS
Secció 5a. Biologia: Excm. Sr. Xavier BELLÉS i ROS
Secció 6a. Tecnologia: Excm. Sr. Miguel Ángel LAGUNAS HERNÁNDEZ
Secció 7a. Arts: Excma. Sra. Maria dels Àngels DOMINGO LAPLANA


Director de l'Observatori Fabra:

Excm. Sr. Jorge NÚÑEZ de MURGA

Powered by Joomla! ©