Seccions

La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, d’acord amb el que estableixen els articles 3 i 4 dels Estatuts, s’organitza en set seccions, cadascuna de les quals consta d’un nombre determinat de membres numeraris, tal com s’indica a continuació.

Els acadèmics numeraris estan distribuïts en 7 seccions:

  • Secció 1a. Matemàtica i Astronomia. (12 membres numeraris)
  • Secció 2a Física. (9 membres numeraris)
  • Secció 3a Química. (9 membres numeraris)
  • Secció 4a Ciències de la Terra. (12 membres numeraris)
  • Secció 5a Biologia. (15 membres numeraris)
  • Secció 6a Tecnologia. (12 membres numeraris)
  • Secció 7a Arts. (6 membres numeraris)
Powered by Joomla! ©