El 12 de maig de 1790 Antoni Martí i Franquès (Altafulla, 1750- Tarragona, 1832) presentà a l’Acadèmia la memòria: “Sobre la cantidad de aire vital que se halla en el aire atmosférico”, on feia algunes rectificacions a Antoine Lavoisier. Aquest estudi fou reproduït a les següents publicacions: Memorial Literario de Madrid (Madrid, 1795), Journal de Physique, de Chimie et d'Histoire Naturelle (Paris, 1801), Philosophical Magazine (Londres, 1801) i Gilbert's annalen (Berlin, 1805). Fou el primer que fixà la veritable quantitat d’oxigen en l’aire atmosfèric per mitjà dels "sulfurats hidrogenats", corregint el càlcul de Lavoisier.

 

Reconstrucció de l'Eudiometre que utiltzà Antoni Martí i Franquès, per analitzar l'aire i fixar per primer cop, la proporció de 21 per cent en el contingut d'oxigen. Reconstrucció realitzada per Antoni Quintana i Marí.

 

Bibliografia relacionada

  • QUINTANA i MARí, A. Antoni Martí i Franquès : memòries originals, estudi biogràfic i documental. En: Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, vol. 24, tercera época, núm. 527, 1935, 309 p.
  • A. QUINTANA i MARÍ, A.; IGLESIES i FORT, J., BOLÒS, Oriol de. Homenatge a Antoni Martí i Franquès. En: Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, vol. 45, núm. 14, tercera época, núm. 818, 1983, 75 p.
  • La química de l'aire / Josep Grau i Josep Bonet (eds.) ; estudi a cura de Josep Grau. Tarragona: Publicacions URV, 2012. ISBN 9788484241911.
  • MARTÍ i FRANQUÈS, Antoni. Sobre algunos productos que resultan de la unión de varias substancias aeriformes. (24/01/1787)
  • Expedient Antoni Martí i Franquès
Powered by Joomla! ©