Durant a seva visita a Catalunya l'any 1923 el Prof. Albert Einstein va realitzar una sèrie de Conferencies a la ciutat de Barcelona. El dia 27 de febrer a les 18:30 va tenir lloc a la la Sala d’Actes de l’Acadèmia la conferència “Sobre la teoría de la relatividad” a càrrec del Professor Albert Einstein.

A l’Arxiu de l’Entitat es conserva documentació relacionada amb aquesta estada:

Invitació a la conferència, 24 de febrer de 1923
Rebut de pagament per la conferència realitzada, 28 de febrer de 1923
Proposta per nomenar al Prof. Albert Einstein acadèmic corresponent estranger d’aquesta Entitat, 6 de març de 1923 (1)
Proposta per nomenar al Prof. Albert Einstein acadèmic corresponent estranger d’aquesta Entitat, 6 de març de 1923 (2)
Confirmació de nomenament d'acadèmic corresponent estranger amb destinació a la Comissió permanent de Física, 5 de juny de 1923
Documentació de resposta del Prof. Albert Einstein acceptant el nomenament, 20 de juliol de 1923 (1)
 
Documentació de resposta del Prof. Albert Einstein acceptant el nomenament, 20 de juliol de 1923 (2)
 
Podeu trobar més documentació relacionada al web: Einstein a Catalunya
Powered by Joomla! ©