Excm. Sr. Carles BUXADÉ I RIBOT

Barcelona, 1942
Secció de Tecnologia (6a)
Especialitat: Estructures arquitectòniques
Data d’ingrés: 25.05.2006
Medalla de número: 53
Emèrit: 29 de juliol de 2021


Nota biogràfica: Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i doctor en Arquitectura. Catedràtic de Càlcul d’Estructures de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, ETSAB (1970). Autor, amb J. Margarit, de nombroses publicacions sobre arquitectura i càlcul d’estructures. Entre les seves obres cal destacar l’Estadi Olímpic de Montjuïc (Barcelona, 1989), la Vila Universitària a la UAB (1992), el camp de futbol Carlos Tartiere (Oviedo, 2000), el pavelló Fernando Buesa (Vitòria, 1999), el Parc Científic Universitat de Barcelona (fases primera i segona, 1995-2010), el càlcul i el projecte executiu del temple de la Sagrada Família, des del 1985, adequant els croquis de Gaudí, i actuacions massives de rehabilitació integral als barris del Besòs, la Peira i el Carmel. Premi Nacional d’Estructura Metàl·lica (1976). Premi Europeu d’Estructura Metàl·lica (1977), Premi FAD per la remodelació de l’Estadi Olímpic de Montjuïc (1990) i Premi Nacional d’Arquitectura Esportiva (2001). President del CTSI de Sair-Europe (european group of architecture, urban planning and engineering).

Powered by Joomla! ©