Excm. Sr. Jacint NADAL i PUIGDEFÀBREGAS

Barcelona, 1935
Secció de Biologia (5a)
Especialitat: Vertebrats
Data d’ingrés: 2.06.2005
Medalla de número: 70

Nota biogràfica: Doctor en Fisiologia Animal. Investigador del CSIC fins al 1970. Catedràtic de Zoologia de Vertebrats de la Universitat d’Oviedo, Leon (1970-1975) i de la Universitat de Barcelona (1975), de la qual és professor emèrit (2006). El seu àmbit de recerca és el dels vertebrats, la biologia d’aquests i com a indicadors de la qualitat del medi. Ha estat cap del Grup de Recerca consolidat de Biologia de Vertebrats. Cap de Perfeccionament de Professorat, INCIE del Ministeri d’Educació i Ciència (1976-1977). Degà de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (1979-1983). President de la Institució Catalana d’Història Natural de l’Institut d’Estudis Catalans (1993-1994). Director general per part de la Universitat de Barcelona del Pavelló de la Natura a l’Exposició Universal del 1992 (Sevilla). Ha rebut la Medalla Narcís Monturiol del mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya (1992). Doctor honoris causa per la Universitat Autònoma Metropolitana de Mèxic DF.

Powered by Joomla! ©