Excm. Sr. Juan Antonio SUBIRANA i TORRENT

Barcelona, 1936
Secció de Tecnologia (6a)
Especialitat: Enginyeria química
Data d’ingrés: 5.05.2005
Medalla de número: 48
Emèrit: 3 març 2022

 

Nota biogràfica: Doctor en Química i en Enginyeria Industrial. Durant quaranta anys ha estat catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya. Les seves recerques sobre el DNA es van iniciar sota la direcció del professor P. Doty a la Universitat de Harvard. També ha estudiat altres polímers. Un dels misteris de la ciència actual és la manca aparent de funció del 95 % del DNA de les cèl·lules; aquest és precisament un dels seus temes de recerca actuals. Els estudis que ha dut a terme s’han traduït en més de tres-centes publicacions. Ha estat pioner en la introducció a Espanya de tècniques de cristal·lografia aplicades a la biologia molecular estructural. El 1969 va ser el primer espanyol escollit com a membre d’EMBO (Organització Europea de Biologia Molecular). President fundador i soci d’honor de la Societat de Biofísica d’Espanya. Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tècnic de la Generalitat de Catalunya (1986). (https://deq.upc.es/wwwdeq/cat/serveis/macrom.htm)

Powered by Joomla! ©