Excm. Sr. Lluís SERRA i CAMÓ

Barcelona, 1948
Secció de Biologia (5a)
Especialitat: Biologia evolutiva
Data d’ingrés: 28.11.2002
Supernumerari. Medalla de número: 38

Nota biogràfica: Es llicencià en Ciències i es doctorà en Biologia a la Universitat de Barcelona. És catedràtic de Genètica de la Facultat de Biologia de la UB des del 1992, facultat de la qual ha estat cap d’Estudis (1986-88) i degà (1989-90). Ha estat vicerector de Docència i Estudis de la UB (1990-91). Coordinador de Biologia de les Proves d’accés a la Universitat, PAU (1992-2000) i president de la Sociedad Española de Genética (2003-2006). Pertany al grup d’investigació consolidat de Biologia Evolutiva, i ha estat investigador principal en set projectes subvencionats per la CICYT i el Comité Conjunto Hispano-Americano. Ha publicat més de noranta articles de recerca en revistes indexades de prestigi internacional com Science o el PNAS.

Powered by Joomla! ©