Pau BALMAS

 

Torelló, 30.7.1735 - 1789[1]
Direcció de Botànica
Data d’ingrés: 18.01.1764
Fundador

 

Breu nota biogràfica: Doctor en medicina. Va ocupar a la Direcció de Botànica el càrrec de Director de 1766 a 1773 i de 1777 a 1785, i el de Revisor a la mateixa Direcció des de 1774 a 1776. Entre els seus treballs acadèmics es citen les “Conferències sobre el Tratado del fuego” (1768); un altre sobre el Narcís o “Lliri de Nadal” (1769); un altre sobre “El Jacinto o Junquillo” (1769); un altre sobre observacions termométriques (1769) i una disertació sobre l’aurora boreal de 24 de octubre de 1769.

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1902-03, p. 61

[1]Dates extretes de: BERNAT, Pasqual. El médico de la ilustración Pau Balmas y Montsech (1735-1789), un ejemplo paradigmático. En: Medicna e historia, nº 1, 2013, quinta época.

Powered by Joomla! ©