Melcior de GUARDIA i MATAS

 

Ciutat ?, data ? - Ciutat ?, ?. 10.1789
Direcció d'Agricultura
Data d’ingrés: 18.01.1764
Fundador

 

Breu nota biogràfica: Ciutadà honrat de Barcelona.

 

Càrrecs a la RACAB:

  • Director de la Direcció d’Agricultura (1786-1787)

 

Dades biogràfiques en:

  • Nómina del personal académico y anuario ... 1902-03, p. 55
  • IGLÉSIES FORT, Josep. La Real Academia de Ciencias Naturales y Artes en el siglo XVIII. En: “Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona”, tercera época, núm. 707, vol. XXXVI, núm. 1. Barcelona: RACAB, 1964. 635 p. >> vegeu índex onomàstic;
  • Balari i Jovany, Josep. Historia de la Real Academia de Ciencias y Artes : memoria inaugural del año académico de 1893 á 1894.Barcelona : Tip."l'Avenç", 1895, p. 34
Powered by Joomla! ©