Ramon MARIMON

 

Ciutat ?, data ?
Direcció d'Agricultura
Data d’ingrés: 18.01.1764
Fundador

 

Breu nota biogràfica: Cadet de les Reales guardias.


Càrrecs a la RACAB:

  • Revisor de la Direcció d’Agricultura (14 maig 1766)

Dades biogràfiques en:

  • Nómina del personal académico y anuario ... 1902-03, p. 60
  • IGLÉSIES FORT, Josep. La Real Academia de Ciencias Naturales y Artes en el siglo XVIII. En: “Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona”, tercera época, núm. 707, vol. XXXVI, núm. 1. Barcelona: RACAB, 1964. 635 p. >> vegeu índex onomàstic;
Powered by Joomla! ©