Josep PAYSSA

 

Ciutat ?, data ? - Ciutat ?, 1766
Data d’ingrés: 18.01.1764
Fundador

 

Breu nota biogràfica: Professor del "Real Colegio de Cirugía de Barcelona".

 


Dades biogràfiques en:

  • Nómina del personal académico y anuario ... 1902-03, p. 73
Powered by Joomla! ©