Francesc SALA

 

Ciutat ?, data ?
Data d’ingrés: 18.01.1764
Fundador


Breu nota biogràfica:
Farmacèutic. Fou el primer tresorer de la Corporació. Per resolució de la Corporació les conferencies es realitzaren a casa seva fins el 9 de maig de 1764, traslladant-se després per motius de falta d’espai pels experiments, a casa del Sr. Avellà. Formà part de la Comissió encarregada d’informar sobre el mode de fomentar cries de bestiar (1766). Presentà i llegí a l’Acadèmia diverses memòries.

Càrrecs a la RACAB:

  • Revisor de la Direcció de Química (1766-67, 1770-72, 1777, 1779-82)
  • Director de la Direcció de Química (1768, 1773-76, 1778)
  • Censor i Revisor de la Direcció de Química (1783-85)


Dades biogràfiques en:

  • Nómina del personal académico y anuario ... 1902-03, p. 55-59
Powered by Joomla! ©