Francesc SUBIRÀS i BARRA

 

Ciutat ?, data ? - Ciutat ?, 1783
Data d’ingrés: 18.01.1764
Fundador


Breu nota biogràfica:
Batxiller en lleis. Fou nomenat Director de la Conferència fisicomatemàtica experimental, al constituir-se amb aquest nom la Corporació, el 18 de gener de 1764. Ocupà la càtedra de Física de l’Acadèmia (1766). Director del Col·legi de Cordelles (1768). Director de les classes de matemàtiques del Seminari de Nobles de Madrid (1770). Realitzà gestions, juntament amb el Sr. Bonells, per aconseguir la distinció a la Corporació amb el títol i consideració de Real Conferencia Física.

Càrrecs a la RACAB:

  • Director de la Direcció d’Àlgebra i Geometria (1766, 1768-79)
  • Càtedra de Física de l’Acadèmia (1766)


Dades biogràfiques en:

  • Nómina del personal académico y anuario ... 1902-03, p. 69.
Powered by Joomla! ©