José de Calasanz ABAD (Baró d'Abella)

Ciutat ?, data ?
Secció d'Agricultura
Data d'elecció: 6.6.1838
Data d’ingrés: 4.7.1838
Numerari

 

Breu nota biogràfica: El 8 de maig de 1839 va llegir una memòria sobre un nou sistema de educar el bestiar boví per a poder aprofitar els bous en subtitució dels caballs en els treballs agrícoles. El 23 de novembre fou declarat acadèmic corresponent.

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1909-10, p. 143

Powered by Joomla! ©