Eduardo ALCOBÉ y ARENAS

 

Barcelona 14.7.1867 - Barcelona 1.10.1945
Comissió de Física
Data d'elecció: 30.5.1903
Data d’ingrés: 29.1.1905
Numerari. Medalla 11

 

Breu nota biogràfica: Doctor en Ciències. Perit mecànic i físic. Professor auxiliar dels “Institutos de Segunda Enseñanza” d’Osca, Huelva i Barcelona. Catedràtic numerari per oposició de Física i Química en el ”Instituto Jovellanos de Gijón” (1892-1897). Catedràtic per oposició d’Ampliació de Física a la Facultat de Ciències a la Universitat de Granada (1897). Catedràtic de Física a la Facultat de Ciències a la Universitat de Saragossa. Catedràtic d’Ampliació de Física a la Facultat de Ciències a la Universitat de Barcelona (1901-1940). Vicerector de la Universitat de Barcelona. Director de l’Observatori Meteorològic de la Universitat de Barcelona (1901-1928). Inspector del Centre Meteorològic de Barcelona (1928). Doctor honoris causa de les Universitats de Padua i Montpellier. Cavaller de la Legió d’Honor. Acadèmic corresponent a la “Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Directiu de la “Asociación Española para el Progreso de las Ciencias”. Delegat en nombrosos Congressos nacionals i estrangers, entre ells l’Internacional de Física, celebrat a Como (Itàlia) a l’any 1927.

Càrrecs a la RACAB:
- Secretari de la secció 2ª (1906-1908)
- Vicesecretari de l’Acadèmia (1907-1909 i 1913-1915)
- Comptador (1924-1926)
- Vicepresident de la Corporació (1915-1917 i 1927-1937)
- President de l'Acadèmia (1916-1924 i 1939-1945)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1948-49, p. 119-130

Powered by Joomla! ©