Santiago ALCOBÉ NOGUER

 

Barcelona, 5.3.1903 - Barcelona 15.7.1977
Comissió de Zoologia
Data d'elecció: 19.2.1946
Data d’ingrés: 12.6.1947
Numerari. Medalla 11

 

Breu nota biogràfica: Antropòleg. Catedràtic d'antropologia a la Universitat de Barcelona des del 1941, i rector des del 1963 al 1965. Director del Centre de Genètica Animal i Humana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entre els seus treballs cal citar els estudis bioantropològics de les poblacions aïllades de les valls pirinenques i de les del Sàhara Occidental i de la Guinea Equatorial. Va tenir el mèrit d'introduir la Genètica i l'Estadística en els estudis i en la recerca de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona (cap d'aquestes dues matèries no s'impartia en la llicenciatura de Ciències Naturals en aquella època, el 1941). Això ho va fer dedicant en el programa de l'assignatura d'Antropologia una primera part en què s'impartien classes de Genètica i Estadística, necessàries per a seguir les lliçons següents de l'assignatura.

 

Càrrecs a la RACAB:

- Vicepresident de l'Acadèmia (1962-1977)

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1977-78, p. 95

 

Text extret de: Santiago Alcobé i Noguer. en: Galeria de científics catalans [en línia] <http://www.iecat.net/institucio/seccions/CienciesBiologiques/cientifics/cientifics%20catalans/html/pages/alcobe.htm>[Consultat 3.12.2007]

Powered by Joomla! ©