Pedro Mártir ARMET Y SOLER

 

Barcelona, 1.4.1770 - Barcelona, 3.4.1850
Direcció de Matemàtiques
Data d'elecció: 18.2.1816
Data d’ingrés: 8.1.1817
Numerari

 

Breu nota biogràfica: Professor de Matemàtiques i Cosmografia de l'Acadèmia. Censor de les oposicions a la càtedra de Matemàtiques de la “Universidad literaria de Barcelona” (1 gener 1848). Va dirigir l’ “Escuela de instrucción primaria” (1827-1827). Soci numerari de la “Sociedad económica de amigos del país” (23 juliol 1822). Soci honorari de la “Sociedad barcelonesa de amigos de la instrucción” (1 gener 1846).

 

Càrrecs a la RACAB:

- Professor de Matemàtiques i Cosmografia de la Acadèmia (16 gener 1822)
- Revisor de la Direcció de Matemàtiques (18 de juny 1823, 1 juliol 1824, 5 de gener i 3 de juliol 1833, 23 juliol 1834)
- Director de la Direcció de Matemàtiques (22 juliol 1834)
- Director de la Secció de Ciències fisicomatemàtiques (26 juliol 1837)
- Encarregat del gabinet de la Secció de fisicomatemàtiques (6 novembre 1839, 1 setembre 1848)
- Comptador (17 octubre 1844, 29 juliol 1847)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1907-08, p. 55-82

Powered by Joomla! ©