Joaquim BALCELLS i PASCUAL

 

St. Martí de Provençal (Barcelona), ? - Barcelona, 7.3.1879
Direcció de Matemàtiques i Mecànica
Data d'elecció: 30.3.1833
Data d’ingrés: 30.4.1833
Numerari

 

Breu nota biogràfica: Doctor en Farmàcia. Es va dedicar al estudi de la Física a les branques de Mecànica i hidrostàtica. Va cursar física i química al “Real Colegio de Farmacia de San Fernando” de Madrid i matemàtiques, taquigrafia i italià en les escoles de la Junta de Comerç de Barcelona. Catedràtic de Física a la Universitat de Cervera (1830). Catedràtic de Física a l’ “Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona” (1860).

 

Càrrecs a la RACAB:
- Conservador del gabinet de la Secció de Ciències Fisicoquímiques (20 novembre 1845)
- Secretari de la Secció de Ciències Fisicoquímiques (6 novembre 1849, 27 novembre 1850)
- Director de la Secció de Ciències Fisicoquímiques (5 desembre 1850)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1908-09, p. 86-91.

Powered by Joomla! ©