Julián CASAÑA y LEONARDO

 

Ciudad Real?, 1833 - Madrid, 13.10.1911
Secció de Ciències Fisicoquímiques
Data d'elecció: Ciudad Real?, 1833
Data d’ingrés: 27.6.1862
Numerari. Medalla 11

 

Breu nota biogràfica: Doctor en farmàcia i llicenciat en ciències naturals. Catedràtic de química orgànica de la facultat de farmàcia de la Universitat de Barcelona (1860-96), de la qual fou rector (1876-96). La seva intervenció fou decisiva per a finalitzar la construcció de l'edifici de la universitat i per a iniciar la de l'Hospital Clínic i facultat de medicina. El 23 de juliol de 1896 va comunicar a l’Acadèmia el seu trasllat a la Universidad Central, per el que deixa el seu càrrec de acadèmic numerari actiu. A la Universidad Central va ocupar la càtedra d’Història de la farmàcia i estudi comparatiu de les farmacopees vigents. Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona (26 octubre 1898). Membre de la Real Academia de Medicina de Madrid.

Càrrecs a la RACAB:
- Conservador del Museu (17 novembre 1864)
- Secretari de la Secció de Ciències Fisicoquímiques (21 desembre 1865)
- Director de la Secció de Ciències Fisicoquímiques (12 gener 1867, 31 gener 1871, 21 de gener 1875)
- Vicepresident (21 novembre 1876, 24 febrer 1872)
- President (8 octubre 1872, 9 octubre 1876, 6 octubre 1874)
- Membre de la Comissió d’estil (17 novembre 1866, 21 novembre 1867, 22 desembre 1868, 4 gener 1871, 8 octubre 1872)

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1913-14, p. 55-59

Powered by Joomla! ©