Josep CATALÀ i VINYALS

 

? - ?
Secció d’Arts. Soci artista.
Data d'elecció: 27.11.1833
Data d’ingrés: 11.12.1833
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Mestre vidrier de la Ciutat de Barcelona. Deixeble de l'Escola de Química. Va construir i perfeccionar diversos instruments meteorològics. Es va dedicar a l’estudi de les Ciències fisicoquímiques.

Càrrecs a la RACAB:
- Encarregat del Gabinet de la Secció d’Arts (23 juliol 1834, 26 octubre 1836, 16 gener 1845)
- Secretari de la Secció d’Arts (20 novembre 1845)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1908-09, p. 120;

Powered by Joomla! ©