José CEGARRA SÁNCHEZ

 

?, 16.12.1923 - Murcia, 20.12.2009
Secció 6a. Tecnologia
Tecnologia del color
Data d'elecció: 12.12.1996
Data d’ingrés: 30.4.1998
Numerari. Medalla 17

 

 

Breu nota biogràfica: Doctor enginyer d’Indústries Tèxtils, i enginyer industrial. Exdirector de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Terrassa (1956-1963) i exdirector de l’Institut d’Investigació Tèxtil de la Universitat Politècnica de Catalunya (1972-1989). El seu àmbit de recerca ha estat la química tèxtil, en el qual ha dirigit dinou tesis doctorals, ha escrit cinc llibres i nombrosos articles. Ha impartit cursos de doctorat sobre metodologia de la investigació científica i tecnològica, i ha estat consultor científic de diverses empreses. Fellow de la Society of Dyers and Colourist (1958) i del Textile Institute de Manchester (1971). Premi Juan de la Cierva de Investigación Técnica (1970). Encomienda con Placa de Alfonso X el Sabio. Golden Medal de la Society of Dyers and Colourist. Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya, i Medalla d’Or al Mèrit Científic de la Fundació Catalana per a la Recerca.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 2009-2010, p. 103-106

Powered by Joomla! ©