Laur CLARIANA i RICART

 

Barcelona, 3.9.1842 - Barcelona, 2.10.1916
Secció de Ciències Fisicomatemàtiques
Data d'elecció: 1.11.1883
Data d’ingrés: 9.3.1884
Numerari. Medalla 57

 

Breu nota biogràfica: Va cursar la carrera d’Enginyer industrial. Va obtenir en 1873 la càtedra de matemàtiques de l’Institut de Tarragona. Aquell mateix any es va graduar com a doctor en Ciències exactes. Fou nomenat en 1881 catedràtic numerari de Càlcul Infinitesimal de la Universitat de Barcelona. De 1902 a 1907 va ocupar interinament la càtedra de Càlcul Integral i Mecànica Racional de l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona, i des de 1909 va ocupar la de Càlcul Infinitesimal. Membre de la “Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid”.

Càrrecs a la RACAB:

- Secretari de la Secció Ciències Fisicomatemàtiques (9 desembre 1886)
- Director de la Secció Ciències Fisicomatemàtiques (octubre 1895, 30 novembre 1906)
- Vocal de la Comissió de publicacions (1 octubre 1896, 7 octubre 1897)
- Vocal de la Junta inspectora de l’Observatori Fabra (25 juny 1908)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1916-17, p. 65-71

Powered by Joomla! ©