Ignasi Víctor CLARIÓ i SOULÁN

 

Barcelona, 1865 - Madrid, 21.6.1927
Comissió d’Agronomia
Data d'elecció: 18.12.1919
Data d’ingrés: 18.12.1919
Numerari

 

Breu nota biogràfica: Enginyer agrònom. Llicenciat en Ciències i Pèrit mecànic. Cap del Servei Agronòmic de la provincia de Barcelona.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... No hi ha dades

Powered by Joomla! ©