Josep COMES i BONELLS

 

? - ?
Direcció d’Història Natural
Data d'elecció: 29.3.1769
Data d’ingrés: 12.4.1769
Numerari

 

Naturalista

 

Càrrecs a la RACAB:
- Revisor de la Direcció d’Història Natural (1771)
- Director de la Direcció d’Història Natural (1772-1799)
- Censor (1787-1789)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1903-04, p. 75

Powered by Joomla! ©