Josep Maria CORNET i MAS

 

Barcelona, 1839 - Barcelona, 5.5.1916
Comissió de Tecnologia industrial
Data d'elecció: 22.4.1903
Data d’ingrés: 18.12.1904
Numerari. Medalla 43

 

Breu nota biogràfica: Enginyer industrial. Director de la Maquinista Terrestre i Marítima. President de l’Associació Nacional d’Indústries Metal·lúrgiques. Vocal de les Juntes de Aranzels i Valoracions, de Protecció a la Indústria Nacional, de la Junta d’Obres del Port de Barcelona i de la Lliga Marítima. Membre honorari de la Société des ingenieurs civils de France. Diputat a les Corts.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Director de la Secció 2a (1909-1911)
- Bibliotecari (1911-1913)
- Conservador (1914-16)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1916-17, p. 57-61

Powered by Joomla! ©