Gaietà CORNET i PALAU

 

 

Barcelona, 1878 - Barcelona,31.03.1945
Comissió d'Arts
Secció d'Agricultura????
Data d'elecció: 15.01.1936
Data d’ingrés: 15.01.1936
Numerari

 

Breu nota biogràfica: Format artísticament a l'acadèmia Borrell. Enginyer industrial, especialitat mecànica(1899), exercí a la companyia La Maquinista Terrestre y Marítima (MTM), fundada pel seu pare i dirigida pels seus oncles. L’any 1907 obtingué la càtedra de dibuix de l'Escola d'Enginyers Industrials, de la qual en seria catedràtic numerari i director auxiliar. Professor de dibuix industrial a l'Escola de Formació Professional de la Diputació de Barcelona. Fou fundador de la Unió de Fotogravadors , president de l'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona, vocal del Consell Superior d'Indústria.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... [No hi ha dades]

Powered by Joomla! ©