Josep CUSACHS

 

? - ?
Secció d’Història Natural
Data d'elecció: 26.10.1836
Data d’ingrés: 9.11.1836
Numerari

 

Professor de Medicina i Cirurgia

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ...1909-10, p. 124

Powered by Joomla! ©