Tomàs Josep DALMAU i GARCíA

 

 

Barcelona, 1836 - Barcelona, 3.1.1905
Secció d’Arts
Data d'elecció: 26.6.1873
Data d’ingrés: 3.6.1876
Numerari. Medalla 36

 

Breu nota biogràfica: Fabricant d’instruments científics. En 1879 va fundar la Societat espanyola d’electricitat. Al seu treball d’entrada va presentar un aparell de Faraday, construït als seus tallers.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Encarregat del Gabinet de la Secció d’Arts (14 desembre 1878, 9 desembre 1886)
- Secretari de la Secció d’Arts (26 novembre 1880)
- Director de la Secció d’Arts (4 octubre 1884)
- Secretari de la Secció 2a (19 gener 1895)
- Secretari de la Secció 5a (30 gener 1900, 29 novembre 1901)
- Conservador (31 octubre 1890)
- Vocal de la Comissió de publicacions (28 octubre 1899, 29 octubre 1900, 11 octubre 1901, 11 octubre 1902, 5 octubre 1903)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1914-15, p. 121-122

Powered by Joomla! ©