Francesc DOMÈNECH i MARANGES

 

Barcelona, 13.5.1820 - Barcelona, 16.9.1904
Secció d’Història Natural
Data d'elecció: 20.5.1847
Data d’ingrés: 30.6.1847
Numerari. Medalla 5

 

Breu nota biogràfica: Doctor en Farmàcia i en Medicina, fou catedràtic de Química a la Universitat de Barcelona. Va presentar i publicar a l’Acadèmia més de vint memòries sobre química i electricitat. Durant la presentació d’una d’aquestes memòries, la titulada Apuntes acerca de la aplicación industrial de las corrientes eléctricas, el dia 17 d’octubre de 1852, va realitzar davant l’Acadèmia un assaig de la llum elèctrica, que ell mateix ja havia experimentat (fou el primer a Espanya a instal·lar enllumenat elèctric) a l'encendre una làmpada a la seva farmàcia del carrer de la Unión (25 agost de 1852). Fou membre fundador de la Societat Industrial de Barcelona, membre de la Societat d’ amics del país, corresponent als Instituts mèdics valencià i palatí de ciències mèdiques, de la Societe des Sciences medicales et naturelles de Malines”, de la Sociedade das Sciencias Médicas de Lisboa, entre altres corporacions científiques.

Càrrecs a la RACAB:
- President de l’Acadèmia (18 octubre 1860)
- Vicepresident (29 octubre 1851, 26 novembre 1857 i 20 octubre 1859)
- Tresorer (21 novembre 1867)
- Bibliotecari (8 agost 1848, 5 novembre 1863 i 23 novembre 1865)
- Director de la Secció de Ciències Fisicoquímiques (20 gener 1859)
- Secretari de la Secció de Ciències Fisicoquímiques (1 setembre 1848, 15 desembre 1853, 7 desembre 1854, 22 novembre 1855, 27 de novembre 1856, 10 desembre 1857, 12 gener 1860 i 16 gener 1866)
- Encarregat del Gabinet de la Secció de Ciències Fisicoquímiques (5 desembre 1850 i 30 octubre 1862)
- Director de la Secció d’Història Natural (15 desembre 1864 i 12 gener 1867)
- Secretari de la Secció d’Història Natural (1 setembre 1848, 6 novembre 1849, 5 desembre 1850, 27 novembre 1851, 25 novembre 1852, 22 novembre 1855 i 27 novembre 1856))
- Encarregat del Gabinet de la Secció d’Història Natural (11 octubre 1849, 28 octubre 1852, 15 novembre 1855 i 17 novembre 1866)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1911-12, p. 80-88

Powered by Joomla! ©