Tomàs ESCRICHE i MIEG

 

Bordeus, 7.3.1844 - Barcelona, 25.1.1935
Secció 2a. Comissió de Física
Data d'elecció: 20.5.1899
Data d’ingrés: 19.5.1900
Numerari. Medalla 50

 

Breu nota biogràfica: Catedràtic de Física i Química. Professor durant més de quaranta anys als “Institutos de segunda Enseñanza” de Guadalajara, Bilbao i Barcelona. Construí un gran nombre de aparells científics particularment als camps de la Física i la Cosmografia. Membre corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències de Madrid.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Membre de la Comissió de publicacions
- Secretari de la Secció 2a.
- Vicesecretari de l’Acadèmia
- Director de la Secció 2a
- Bibliotecari
- Fou representant de l’Acadèmia a la Junta provincial de reformes socials de Barcelona.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1935-36, p. 69-72

Powered by Joomla! ©