Josep ESPLUGAS i FELIU

 

? - ?
Secció d'Arts
Data d'elecció: 22.12.1836
Data d’ingrés: 29.3.1837
Numerari

 

Breu nota biogràfica: Maquinista pràctic, amb coneixements en serralleria. Inventà i perfeccionà algunes màquines de gran utilitat, com els cilindres de paper per a les indianes, el torn per a llaurar els cilindres de bronze pel dors de les cartes de joc, diverses cuines econòmiques per a bucs, les barrines i mecanismes per obrir els pous artesians, etc.

 

Càrrecs a la RACAB: Conservador del gabinet de la Secció d’Arts (1845-1860)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1909-10, p. 125

Powered by Joomla! ©