Antoni de GAYOLÀ

 

? - 1856
Secció d’Agricultura
Data d'elecció: 18.5.1848
Data d’ingrés: 26.10.1848
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: El 15 d’abril de 1852 presentà a l’Acadèmia un treball titulat: “ Memoria sobre el charlatanismo de la época e invenciones de máquinas é instrumentos de labranza”

 

Càrrecs a la RACAB:
- Bibliotecari (28 octubre 1852)
- Director de la Secció d’Agricultura (15 desembre 1853)
- Secretari de la Secció d’Agricultura (1 setembre 1848, 27 novembre 1851 i 22 novembre 1855)
- Conservador del Gabinet de la Secció d’Agricultura (6 novembre 1849)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1911-12, p. 140.

Powered by Joomla! ©