Domènec GECSELI i ROIG

 

 

Barcelona?, s. XVIII - ?, s. XIX)
Direcció de Pneumàtica i Acústica
Data d'elecció: 2.4.1764
Data d’ingrés: 17.4.1764
Numerari

 

 

Doctor en Teologia. Ingressà com a supernumerari en 17 d’abril 1764, passant a numerari el 18 de gener 1765.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Revisor de la Direcció de Acústica i Pneumàtica (1766, 1769, 1770, 1798, 1799, 1800, 1801 i 1802)
- Director de la Direcció de Acústica i Pneumàtica (1767, 1768, 1722-1797)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1903-04, p. 58

Powered by Joomla! ©