Pere Joan GIRONA i TRIUS

 

 

Vilafranca del Penedès, 15.1.1877 - Barcelona, 13.9.1952
Comissió d’Agronomia
Data d'elecció: 15.1.1936
Data d’ingrés: 25.2.1942
Numerari. Medalla 16

 

 

Breu nota biogràfica: Doctor en Farmàcia. Doctor en Dret. Pèrit agrícola. Professor de l’antiga Granja Experimental de la Excma. Diputació Provincial de Barcelona. Professor numerari de la Escola Superior d’Agricultura de la Diputació (1912-1952). Director de la Revista de l’Institut català de San Isidre. President de la Comissió de redacció del Calendario de pagès (1918-1952). Vicepresident de la Federació Agrícola Catalana Balear (1922). Vocal de la subcomissió d’ensenyament agrícola del Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Redactor del Diccionari d’agricultura de la enciclopèdia Salvat.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Secretari de la Secció 4a (1943-1945)
- Director de la Secció 4a (1946-1948)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1952-53, p. 85-87

Powered by Joomla! ©