Jesús GOIZUETA DÍAZ

 

 

Estella, Navarra, 18.6.1868 - Estella, 29.7.1948
Comissió de Mineralogia
Data d'elecció: 27.6.1907
Data d’ingrés: 7.2.1908
Numerari. Medalla 5

 

 

Breu nota biogràfica: Doctor en Farmàcia. Llicenciat en Ciències Fisicomatemàtiques. Catedràtic de Mineralogia i Zoologia a la Facultat de Farmàcia de les Universitats de Granada, de Barcelona i de Madrid. Degà de la Facultat de Farmàcia de Barcelona. Corresponsal del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Acadèmic corresponent de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid (1925). En 1934, a petició pròpia, fou declarat acadèmic numerari no resident, per trasllat a Madrid.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Vicesecretari de l’Acadèmia (1909-1913)
- Bibliotecari de l’Acadèmia (1913-1915)
- Director de la Secció 3a (1919-1922 i 1930-1934)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1948-49, p. 143-145

Powered by Joomla! ©