Joan GONZÁLEZ FIGUERAS

 

 

Barcelona, 1.1.1731 - Barcelona, 13.1.1807
Secció d'Arts
Data d'elecció: 22.2.1776
Data d’ingrés: 28.2.1776
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Mestre torner. El 22 de març de 1775, L’Acadèmia acordà lliurar-li un despatx i nomenar-lo “maquinista de la Academia”. Fou el primer acadèmic artista en conformitat amb l’article 92 dels Estatuts.

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1903-04, p. 91-96

Powered by Joomla! ©