José IBARZ AZNÁREZ

 

 

Fonz, Huesca, 13.2.1905 - Barcelona, 24.6.1972
Comissió de Física
Data d'elecció: 22.6.1946
Data d’ingrés: 9.06.1950
Numerari. Medalla 25

 

 

Breu nota biogràfica: Llicenciat en Ciències Químiques (1926). Doctorat en Química a Madrid (1933). Catedràtic de Electroquímica a la Facultat de Ciències de Barcelona (1941), en 1947 aquesta càtedra va passar a denominar-se Química Física i Electrònica. Membre de la Société de Chimie Physique, del Comitè Internacional de Termodinàmica i Cinètica Electroquímica. President de la Associació de Químics de Barcelona. Corresponent a la “Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid” (1966). Doctor Honoris Causa de la Universitat de Montpeller.

 

Càrrecs a la RACAB: Secretari de la Secció de Física, Química i Electrotècnia (1950-1972)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ...1972-73, p. 64-66, 95-98

Powered by Joomla! ©