Bernardo LASSALETTA PERRIN

 

 

Alicante, 20.8.1882 - Barcelona, 12.3.1948
Comissió d’Electrotècnia
Data d'elecció: 26.6.1918
Data d’ingrés: 26.2.1921
Numerari. Medalla 21

 

 

Breu nota biogràfica: Enginyer industrial en tres branques, mecànica, química i elèctrica (1906). Enginyer de “La Industria Eléctrica de Barcelona” (1906). Catedràtic de Metal·lúrgia general y tecnologia elèctrica en la Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona. Professor de Matemàtiques a l’ “Escuela de Directores de Industrias Eléctricas” i a la de pèrits industrials de Barcelona.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Secretari de la Secció 2a (1932-1934)
- Director de la Secció 2a (1927-1929)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ...1948-49, p. 141-142.

Powered by Joomla! ©