Joaquim LLARÓ i VIDAL

 

Barcelona, 1796 - Barcelona 1.4.1824
Direcció d’Òptica
Data d'elecció: 3.4.1816
Data d’ingrés: 24.4.1816
Numerari

 

Breu nota biogràfica: Catedràtic de Filosofia en la Universitat de Cervera (1818). Membre de la Reial Acadèmia Bones Lletres de Barcelona. Fou un dels fundadors de la Sociedad Filosófica (1815).

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1906-07, p. 144-148.

Powered by Joomla! ©