Josep Antoni LLOBET i VALL-LLOSERA

 

 

Barcelona, 31.5.1799 - Alacant, 6.12.1861
Direcció de Mineralogia i Zoologia
Data d'elecció: 29.4.1833
Data d’ingrés: 30.4.1833
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Físic, geòleg i arqueòleg. Exiliat a França (1824-32), per les seves idees liberals. Durant la seva estada a França, a més de familiaritzar-se amb les llengües francesa i italiana, es dedicà als estudis de geologia i mineralogia. En tornar-ne contribuí a la introducció del pensament científic modern als Països Catalans. Va prendre part activa a les classes que impartia l’Acadèmia, va ocupar la càtedra de Geologia i Mineralogia, col·laborà en l'organització del museu arqueològic de Barcelona.Fou membre de la Societat Filosòfica, de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de la Societat Econòmica d’Amics del País de Barcelona. Publicà, entre altres obres, “De los pozos artesianos en general y de su aplicación a la Cataluña” (1834), “Descripción de un Atlas catalán” (1839), “Elementos de geología” (1842, en col·laboració amb Lluís Balaguer i V.Bordas), “De los pueblos que han invadido, conquistado o dominado la Cataluña” (1847) i “Cataluña antigua y moderna, en que se trata del comercio de los catalanes en la edad media en el Levante y del porvenir de Barcelona” (1866).

 

Càrrecs a la RACAB:
- President (5 juliol 1837, 17 octubre 1844, 29 octubre 1851, 30 octubre 1856, 20 octubre 1859)
- Vicepresident (8 agost 1838)
- Secretari 2n (23 juliol 1834, 22 juliol 1836)
- Revisor de la Direcció de Mineralogia (23 juliol 1834)
- Director de la Direcció de Zoologia i Mineralogia (22 juliol 1835)
- Director de la Secció d’Història Natural (26 octubre 1836, 6 novembre 1839, 10 novembre 1841, 20 novembre 1845, 5 desembre 1850, 15 desembre 1853, 22 novembre 1855, 10 desembre 1857, 20 gener 1859 i 8 novembre 1860)
- Conservador del Gabinet de la Secció d’Història Natural (31 agost 1838, 12 setembre 1842, 16 març 1843, 22 octubre 1846, 29 juliol 1847, 6 novembre 1849, 29 juliol 1847, 6 novembre 1849, 7 novembre 1850, 24 novembre 1853, 7 desembre 1854 i 26 novembre 1857)
- Bibliotecari (11 octubre 1849 i 7 gener 1859)
- Membre de la Comissió de correcció d’estil (30 octubre 1856, 7 gener 1859, 20 octubre 1859, 19 octubre 1860 i 24 octubre 1861)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1908-09, p. 95-117.

Powered by Joomla! ©