Lluís MASRIERA i ROSÉS

 

 

Barcelona, 17.1.1872 - Barcelona, 21.10.1958
Secció d'Arts
Data d'elecció: 15.12.1909
Data d’ingrés: 30.4.1912
Numerari. Medalla 31

 

 

Breu nota biogràfica: Orfebre pintor, dramaturg i escenògraf amb un extraordinari domini de la tècnica del esmalt, elevà la joia a la categoria d’obra d’art. Fou un destacat artífex especialitzat en la fabricació d’esmalts del tipus Limoges, els quals des de el s. XVIII no s’havien obtingut a Espanya. Membre de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi en 1944 i President Honorari de la mateixa des de 1952. Corresponent de la Reials Acadèmies de Belles Arts de San Luis, de Saragossa (1950) i de la de San Carlos, de València. Comendador de l’Ordre d’Alfonso X el Sabio. President i soci de mèrit del Reial Cercle Artístic de Barcelona. President de l’Associació Artísitica de joyeria i argenteria. Premiat en dos Exposicions de Belles Arts de Barcelona. Individu de la Societat Econòmica d’Amics del Pais de Barcelona. Medalla d’honor en l’Exposició hispano-francesa de Saragossa. Fundador del teatre d’artistes. Autor de 52 drames i comèdies. Discurs d’ingrés: “La línea y los estilos”

 

Càrrecs a la RACAB:
- Secretari de la Secció 5ª (1916-18, 1935-37)
- Director de la Secció 5ª (1946-47, 1947-49, 1949-51 i 1953-55)

 

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1958-59, p. 95.

Powered by Joomla! ©