Tomàs MER i SERRA

 

 

Barcelona, 1807 - Barcelona, 16.10.1863
Direcció d’Òptica i Cosmografia
Data d'elecció: 7.5.1834
Data d’ingrés: 21.5.1834
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Metge de l’Hospital militar de Barcelona. Membre de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona. Presentà la seva renuncia d’acadèmic el 7 de març de 1855.

 

Càrrecs a la RACAB:
- Encarregat del Gabinet de la Secció de Ciències Fisicomatemàtiques (26 juliol 1837)
- Secretari de la Secció de Ciències Fisicomatemàtiques (31 agost 1838)
- Director de la Secció de Secció de Ciències Fisicomatemàtiques (27 novembre 1851)
- Comptador (16 octubre 1839)
- Vicesecretari (9 desembre 1841)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1908-09, p. 141-143.

Powered by Joomla! ©