Claudi MIMÓ i CABA

 

 

Vilanova i la Geltrú, ?.12.1844 - La Habana, 10.8.1929
Secció de Ciències Físico-matemàtiques
Data d'elecció: 25.4.1873
Data d’ingrés: 20.5.1876
Numerari. Medalla 33 (En 1884 passà a corresponent)

 

 

Breu nota biogràfica: Doctor en Ciències Exactes 1869 per la Universitat de Madrid. Es traslladà a La Habana en 1884, passà a corresponent. Precursor del moviment matemàtic a Cuba. El 1905 fou un dels fundadors del Centre Català de l'Havana, del que en fou president del 1908 al 1917, i el 1908 dirigí la revista La Nova Catalunya. Presentà a l’Acadèmia els següents treballs: “Centello de las estrellas” (20.05.1875), “Breves consideraciones acerca de la importancia de las matemáticas en la explicación del sistema de Copérnico”. (En 1884 passà a corresponent)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ...[no hi ha dades]

Powered by Joomla! ©