Francesc MIQUEL i BADIA

 

 

Barcelona, 15.8.1840 - 29.5.1899
Secció d’Arts
Data d'elecció: 16.6.1888
Data d’ingrés: 28.3.1892
Numerari. Medalla 7

 

 

Breu nota biogràfica: Escriptor i periodista, especialista en literatura i art, i advocat. Fou membre de les acadèmies barcelonines de Bones Lletres, i Jurisprudència. Professor de teoria i història de les belles arts a l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi. El seu treball de recepció fou: “De algunas antiguas industrias en España y conveniencia de estudiarlas para imprimir carácter a la producción nacional” (28 març 1892)

 

Càrrecs a la RACAB:
- Secretari de la Secció 5a (14 novembre 1892 i 4 novembre 1897)
- Vocal de la Comissió de publicacions (1 octubre 1896, 7 octubre 1897 i 20 octubre 1898)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1915-16, p. 145-157.

Powered by Joomla! ©