Jesús MIR i AMORÓS

 

 

Barcelona, 1.8.1906 - Barcelona, 3.7.2005
Geologia, Paleontologia
Data d'elecció: 10.5.1946
Data d’ingrés: 4.6.1947
Numerari. Medalla 42

 

 

Breu nota biogràfica: Enginyer de Mines. Cursà estudis a l’Escuela Especial de Ingenieros de Madrid. Treballà diversos anys a diferents Societats mineres dedicades a la indústria potàssica. Professor numerari de la Escuela de Capataces facultativos de minas y fábricas metalúrgicas de Manresa. Fou President de la Cámara Oficial Minera de Barcelona i Vocal de la Junta d’Obres del Port de Barcelona. Formà part del Consell d’Administració de diferents Societats. Director de la explotacions potàssiques de Balsareny. Publicà treballs de recerca en l’àmbit de la química i la mineralogia.Discurs d'ingrés: Contribución al estudio del problema de la sal común azul (1947)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... [no hi ha dades]

Powered by Joomla! ©