Vicenç MUNNER i VALLS

 

 

Barcelona, 19.9.1828 - ?, 28.9.1876
Secció de Ciències Físico-químiques
Data d'elecció: 20.1.1856
Data d’ingrés: 24.1.1856
Numerari

 

 

Breu nota biogràfica: Llicenciat en Farmàcia a la Universitat de Barcelona (1851). Doctor en Farmàcia (Madrid, 1853). Farmacèutic de la Real Cámara. Catedràtic d’anàlisi químic a la Universitat de Barcelona. Formà part de diferents corporacions científiques: Soci de mèrit de l’Institut agrícola català de San Isidre, membre de la Societat barcelonesa d’amics del país i dels Col·legis farmacèutics de Madrid, Granada i Barcelona. Discurs d’entrada: Verdadero origen e importancia del Análisis químico (1856)

 

Càrrecs a la RACAB:
- Encarregat del Gabinet de la Secció de Ciències Físico-químiques (12 gener 1867)
- Secretari de la Secció de Ciències Físico-químiques (20 gener 1859, 30 octubre 1862)
- Bibliotecari (26 novembre 1857 i 17 novembre 1864)
- Conservador del Museu (30 octubre 1856, 7 gener i 20 octubre 1859, 16 octubre 1862)
- Vicepresident (18 octubre 1860)
- President (24 octubre 1861)
- Membre de la Comissió de correcció d’estil (30 octubre 1856, 7 gener i 20 octubre 1859, 18 octubre 1860 i 24 octubre 1861)

 

Dades biogràfiques en: Nómina del personal académico y anuario ... 1912-13, p. 113-118.

Powered by Joomla! ©